Outplacement

Outplacementtraject

Als u niet meer bij de organisatie past of de organisatie niet meer bij u dan is outplacement een prima mogelijkheid om een nieuwe baan te verwerven.

Deze outplacement kan het gevolg zijn van diverse factoren.

Bijvoorbeeld wil het maar niet werken samen met bepaalde collega’s of leidinggevende personen. Maar het kan ook voorkomen dat er door omstandigheden een burnout is ontstaan. Een dergelijk ziektebeeld is natuurlijk niet uw eigen schuld, maar wordt veroorzaakt door de omstandigheden. Wij proberen in dat geval samen met cliënt en werkgever tot een voor iedere partij tevreden stellende oplossing te komen..

Ook deze oplossing kan op verschillende manieren tot stand komen, maar zal er in alle gevallen toe leiden dat alles partijen tevreden zijn met de oplossing. Er wordt als het ware gewerkt aan een werkbare situtatie.

Het outplacementtraject bestaat bijvoorbeeld uit de volgende onderdelen:

  • Het probleem. De ontstane situatie wordt geanalyseerd. Het resultaat van deze analyse vormt de grondslag voor het verdere traject.
  • Loopbaanonderzoek. Door middel van een uitgebreid loopbaanonderzoek krijgt de kandidaat een goed beeld van zijn loopbaanmogelijkheden.
  • Arbeidsmarktanalyse en training. Samen met de consulent wordt een uitgebreide analyse gemaakt van de arbeidsmarkt.Sectoren,beroepen en functies worden in beeld gebracht.
  • Sollicitatietraining en netwerken
    Alle aspecten van het solliciteren komen aan de orde zoals het opstellen van een succesvolle brief en curriculum vitae,vacatureanalyse,het voorbereiden en oefenen van sollicitatiegesprekken,persoonlijke presentatie van de kandidaat en de techniek van succesvol netwerken. Daarnaast maken wij veelvuldig gebruik van ons eigen netwerk.
  • Jobhunting. Bij de zoektocht naar een andere baan staat u er niet alleen voor. U wordt intensief begeleid en ondersteund door onze jobhunter.
  • De nieuwe baan. U wordt indien u dat wenst gedurende een af te spreken periode begeleid in uw nieuwe baan.

Is dit gedekt in de Zorgverzekering?

Natuurlijk ligt het er aan wat de oorzaak is waarvoor je een dergelijk traject nodig hebt. Is deze oorzaak medisch, dan wordt alles voor je betaald, je hebt dan zelf geen omkijken meer naar deze ziektekosten.